หน้าแรก

 
           บริษัท แพทเทิร์นทัวร์ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแแต่ 1มกราคม2539 เป็นต้นมา ใบอนุญาติประกอบธุระกิจนำเที่ยว 24/00079 เราเป็นตัวแทนนำเที่ยวในประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้บริการเช่าเหมารถบัส/รถตู้ปรับอากาศ และมีบริการรับจองโรงแรม ตั้งแต่ 3ดาวถึง 7ดาว  ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างสรรค์รายการนำเที่ยว สรรหาโรงแรมดีๆ และเส้นทางท่องเที่ยว บริการใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับราคาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ   ปัจจุบันเราได้รับการสนับสนุนและตอบสนองด้วยความอบอุ่นจากกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานบริการคุณภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่ ลูกค้าเสมอมา อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในการกริการจากเรา


We are the finest travel agency who specialize in the Northern, Thailand as Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphoon,Lampang, Mae Hong Sorn, Payao, Sukhothai Pitsanulok Kumpanpet 

We do provide and understand your need of travelling. We care you not only you are our customers but we care you as you are our family members. You will feel as you are at home with a good memory and gain your experiences while you travel with us.

Our tour program provide the difference varieties trip include sightseeing tours, cultural tours, adventure tours that are suitable with all your need. 

We can also provide you family trip or tailor made as well.
With our staffs in our company, we promiss to serve you as your service for any occasions of travel in Northern part of Thailand. Let us guide you and show you to the unique and special places in our hometown with a big smile and warm hearted.


Address: 333/10 Bantanawan T. Nongjom A. Sansai Chaingmai Thailand
Tel : 66-53-249172-3 Fax:66-53-249169
E-mail : patterntour@hotmail.com

                 Skype : siripon88@hotmail.com , Line: 081-5959068 , Tel : 081-5959068 คุณจิรา

                 Skype : patterntour@gmail.com ,  Line: pattern-wan , Tel : 085-4436669 คุณวัลย์

 
Visitors: 13,448